Gorchmynion

£15.00

SKU: 004856 Category: Tag:

Description

Mae’r set yma o gardiau yn hybu ymwybyddiaeth y plant o’r ffurfiau gorchmynnol.

Cyflwynir 10 o ferfau ar bob cerdyn a rhaid i’r plant ddewis y ffurf orchmynnol gywir o’r panel ateb i gyfateb â’r ferf.

Ffordd ardderchog i blant ymarfer y ffurfiau bydd eu hangen ar gyfer llunio cyfarwyddiadau a rheolau!

ISBN: 1-84891-048-5