Cardiau Dilyniant Meistrgopiau

£62.50

Description

Wedi’u cyhoeddi eisoes yn Llyfr Athrawon 1 Coeden Ddarllen Rhydychen, gellir defnyddio’r cardiau dilyniant hyn ar gyfer monitor cynnydd yn ogystal a datblygu dealltwriaeth plant o ddilyniant naratif. Maen nhw bellach yn cynnal holl storiau Camau 1-4.

Cardiau Dilyniant coeden Ddarllen Rhydychen

• Yn cynnwys cardiau dilyniant sydd eisoes wedi’u cyhoeddi yn Llyfr Athrawon 1 Coeden ddarllen Rhydychen
• Mae’r deunydd newydd yn cynnwys cardiau dilyniant ar gyfer storiau Rhagor o, a’r Adar y To a’r Drywod, Rhagor o Aday y To a Rhaogor o Ddrywod
• Yn helpu plant i ddeall ac adalw dilyniant naratif
• Yngwella sgiliau rhagfynegi a chywirdeb darllen
• Yn helpu plant I ddarllen geiriau mewn cyd-destun
• Yn gwella adnabyddiaeth o eiriau a ddarllen y tu allan I gyd-destun
• Gellir eu defnyddio I fonitro cynydd plant

ISBN: 0-86174-794-1