Yr Haen Fathemateg Year 4 Posteri (pack of 24)

£196.00

Description

Mae’r posteri mawrion hyn mewn fformat ‘sychu’n lân’ yn defnyddio ffotograffau a darluniau i gyflwyno mathemateg mewn sefyllfaoedd atyniadol. Maent yn cynnwys syniadau mathemategol heriol: posau ac elfennau eraill yn archwilio syniadau mewn dull gweledol. Ceir posteri ar gyfer pob uned, gyda’r un bywiogrwydd â’r Llyfrau Mawr Cyfnod Allweddol 1 ond gydag arlliw mwy aeddfed. (Blynyddoedd 3 a 4 yn unig),

ISBN: 0-86174-648-8