Prosiect X Blwyddyn 1 Band 5 Gwyrdd: Cadw Swn (pecyn o 36)

£147.68

Logo Welsh Government

SKU: 612472 Categories: , Tag:

Description

Darllen dan arweiniad effeithiol yn cychwyn yma!

Addas i plant sy’n medru darllen Band Gwyrdd, Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 5, Blwyddyn 1

ISBN: 978-1-84891-247-2

Mae Prosiect X yn darparu sesiynau darllen dan arweiniad o ansawdd uchel wedi’u cynllunio’n ofalus i’ch cynorthwyo i ateb gofynion plant yn ystod pob cam o’u datblygiad fel darllenwyr. Mae pecyn yma yn cynnwys 1 set o nodiadau darllen a 30 llyfr, 6 o bob un: Beth yw’r Swn Yna?, Byddwch yn dawel!,  Cit Drymiau Hops, Clic! Bang! Pop!, Y Diwrnod Swynllyd