Amdanom

Welsh-Banner

Croeso i Wasg Addysgol Drake lle rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o adnoddau addysgol cyffrous  ar gyfer Ysgolion Cynradd.

Prosiect X – Y rhaglen gyntaf a grewyd i wella cyrhaeddiad bechgyn.

Rhaglen chwyldroadol i ysgolion – wedi ei hymchwilio, ei datblygu a’i chynllunio i godi safonau llythrennedd bechgyn.

  • Yn apelio at fechgyn o ran cynnwys, cynllun, strwythur ac agwedd at addysgu a dysgu
  • Wedi ei threialu a’i phrofi mewn ysgolion yn y DU i sicrhau ei bod am weithio yn eich ystafell ddosbarth
  • Cysylltiadau thematig trwy becynnau clwstwr a gynlluniwyd i fachu i diddordeb plant mewn darllen
  • Yn berffaith ar gyfer darllen dan arweiniad

Coeden Ddarllen RhydychenMae’r rhaglen darllen gynhwysfawr boblogaidd hon wedi dysgu miliynau o blant i ddarllen!

IRISMae’r System Gwthio a Chlicio Dysgu Annibynnol Iris yn adnodd dysgu arloesol sy’n caniatáu i’r plant weithio’n annibynnol trwy ddefnyddio Cardiau Astudio a Theils Ateb sydd wedi’u strwythuro’n ofalus.