Prosiect X Blwyddyn 2 Band 11 Leim: Mygydau a Chuddwisgoedd (pecyn o 36)

£234.00

Logo Welsh Government

Description

 

ISBN: 978-1-84891-228-1

Mae Prosiect X yn darparu sesiynau darllen dan arweiniad o ansawdd uchel wedi’u cynllunio’n ofalus i’ch cynorthwyo i ateb gofynion plant yn ystod pob cam o’u datblygiad fel darllenwyr. Mae pecyn yma yn cynnwys 6 o nodiadau darllen a 30 llyfr, 6 o bob un: Daliwch y Siarcod!, Mygydau Diogelwch,  Mygydau Ffilm a Theatr, Traed Oer, Y Gang Slei-Slei