Derbyn Prosiect X Band 3 Melyn: Bwyd (pecyn o 6)

£27.56

Logo Welsh Government

SKU: 611314 Categories: ,

Description

Darllen dan arweiniad effeithiol yn cychwyn yma!

Addas i plant sy’n medru darllen Band Melyn, Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 3, Dosbarth Derbyn

ISBN: 978-1-84891-131-4

 Mae Prosiect X yn darparu sesiynau darllen dan arweiniad o ansawdd uchel wedi’u cynllunio’n ofalus i’ch cynorthwyo i ateb gofynion plant yn ystod pob cam o’u datblygiad fel darllenwyr.

Mae pecyn yma yn cynnwys 1 set o Nodiadau darllen a 5 llyfr, 1 o bob un: Beth Sydd i Ginio?, Iym!,  Stopiwch Grochan, Stopiwch!, Y Gacen Ben-Blwydd,  Y Meicro-Ddyn Sinsir