Derbyn Prosiect X Band 2 Coch: Anifeiliaid Anwes (pecyn o 36)

£147.68

Logo Welsh Government

SKU: 611772 Categories: ,

Description

Darllen dan arweiniad effeithiol yn cychwyn yma!

Addas i plant sy’n medru darllen Band Coch, Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 2, Dosbarth Derbyn

ISBN: 978-1-84891-177-2

Mae Prosiect X yn darparu sesiynau darllen dan arweiniad o ansawdd uchel wedi’u cynllunio’n ofalus i’ch cynorthwyo i ateb gofynion plant yn ystod pob cam o’u datblygiad fel darllenwyr.

Mae pecyn yma yn cynnwys 6 o Nodiadau darllen a 30 llyfr, 6 o bob un: Anifail Anwes Paco, Cartref Newydd Bilw, Diwrnod Del, Fy Anifail Anwes, Fy Nghath Cochen