Derbyn Prosiect X Band 2 Coch: Mawr a Bach (pecyn o 6)

£27.56

Logo Welsh Government

SKU: 611192 Categories: ,

Description

 Darllen dan arweiniad effeithiol yn cychwyn yma!

 Addas i plant sy’n medru darllen Band Coch, Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 2, Dosbarth Derbyn

ISBN: 978-1-84891-119-2

Mae Prosiect X yn darparu sesiynau darllen dan arweiniad o ansawdd uchel wedi’u cynllunio’n ofalus i’ch cynorthwyo i ateb gofynion plant yn ystod pob cam o’u datblygiad fel darllenwyr.

Mae pecyn yma yn cynnwys 1 set o Nodiadau darllen a 5 llyfr, 1 o bob un : Cai a Rhys, Car Mawr, Car Bach,  Mawr a Bach, Rhed Non, Rhed!, Sbwt a’r Babi