Derbyn Prosiect X Band 2 Coch: Mawr a Bach (pecyn o 36)

£147.68

Logo Welsh Government

SKU: 611765 Categories: ,

Description

Darllen dan arweiniad effeithiol yn cychwyn yma!

Addas i plant sy’n medru darllen Band Coch, Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 2, Dosbarth Derbyn

ISBN: 978-1-84891-176-5

Mae Prosiect X yn darparu sesiynau darllen dan arweiniad o ansawdd uchel wedi’u cynllunio’n ofalus i’ch cynorthwyo i ateb gofynion plant yn ystod pob cam o’u datblygiad fel darllenwyr.

Mae pecyn yma yn cynnwys 6 o Nodiadau darllen a 30 llyfr, 6 o bob un : Cai a Rhys, Car Mawr, Car Bach,  Mawr a Bach, Rhed Non, Rhed!, Sbwt a’r Babi