Prosiect X Blwyddyn 1 Band 4 Glas: Trychfilod (pecyn o 36)

£147.68

Logo Welsh Government

SKU: 612434 Categories: ,

Description

Darllen dan arweiniad effeithiol yn cychwyn yma!

Addas i plant sy’n medru darllen Band Glas, Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4, Blwyddyn 1

ISBN: 978-1-84891-243-4

 Mae Prosiect X yn darparu sesiynau darllen dan arweiniad o ansawdd uchel wedi’u cynllunio’n ofalus i’ch cynorthwyo i ateb gofynion plant yn ystod pob cam o’u datblygiad fel darllenwyr.

Mae pecyn yma yn cynnwys 1 set o nodiadau darllen a 30 llyfr, 6 o bob un: Antur Drychfilod Sbwt, Beth mae Trychfilod yn ei Fwyta?,  Helfa Drychfilod, Hwyl a Sbri, Y Ras