Prosiect X Blwyddyn 1 Band 4 Glas: Teganau a Gemau (pecyn o 36)

£147.68

Logo Welsh Government

SKU: 612458 Categories: ,

Description

Darllen dan arweiniad effeithiol yn cychwyn yma!

 Addas i plant sy’n medru darllen Band Glas, Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 4, Blwyddyn 1

ISBN: 978-1-84891-245-8

Mae Prosiect X yn darparu sesiynau darllen dan arweiniad o ansawdd uchel wedi’u cynllunio’n ofalus i’ch cynorthwyo i ateb gofynion plant yn ystod pob cam o’u datblygiad fel darllenwyr. Mae pecyn yma yn cynnwys 1 set o nodiadau darllen a 30 llyfr, 6 o bob un: Anifeiliaid Anwes yn Chwarae,  Gêmau Cyfrifiadur, O’ma, Lygoden, O’ma, Robo-Rex, Y Parc Chwarae