Derbyn Prosiect X Band 3 Melyn: Tywydd (pecyn o 36)

£147.68

SKU: 611796 Categories: ,

Description

Darllen dan arweiniad effeithiol yn cychwyn yma!

Addas i plant sy’n medru darllen Band Melyn, Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 3, Dosbarth Derbyn

ISBN: 978-1-84891-179-6

Mae Prosiect X yn darparu sesiynau darllen dan arweiniad o ansawdd uchel wedi’u cynllunio’n ofalus i’ch cynorthwyo i ateb gofynion plant yn ystod pob cam o’u datblygiad fel darllenwyr.

Mae pecyn yma yn cynnwys 6 o Nodiadau darllen a 30 llyfr, 6 o bob un: Am Dywydd Rhyfedd!, Diwrnod Glawog, Enfys,  Llwyau Eira, Sut Dywydd ydy hi Heddiw?