Dosbarthu

£15.00

SKU: 004612 Category:

Description

Y berthynas rhwng gwrthrychau a chategorïau sy’n cael eu harchwilio yn y set yma o gardiau.

Gosodir her i’r plant ddosbarthu gwrthrychau syml i gategorïau.

Ar bob cerdyn ceir 10 gwrthrych wedi’u dylunio’n lliwgar.

Cyflwynir dau gategori a rhaid i’r plant ddewis y categori mwyaf addas ar gyfer y gwrthrych.

ISBN: 1-84891-046-1