Prosiect X

Prosiect X – Y rhaglen gyntaf a grewyd i wella cyrhaeddiad bechgyn.

Rhaglen chwyldroadol i ysgolion – wedi ei hymchwilio, ei datblygu a’i chynllunio i godi safonau llythrennedd bechgyn.

Yn apelio at fechgyn o ran cynnwys, cynllun, strwythur ac agwedd at addysgu a dysgu
Wedi ei threialu a’i phrofi mewn ysgolion yn y DU i sicrhau ei bod am weithio yn eich ystafell ddosbarth
Cysylltiadau thematig trwy becynnau clwstwr a gynlluniwyd i fachu i diddordeb plant mewn darllen
Yn berffaith ar gyfer darllen dan arweiniad

Showing 1–12 of 79 results

Showing 1–12 of 79 results