NEWYDD 2018 PROSIECT X Blwyddyn 3 Band 12 Brown: Siocled (pecyn o 36)

£249.60

Description

Mae Prosiect X yn darparu sesiynau darllen dan arweiniad o ansawdd uchel wedi’u cynllunio’n ofalus i’ch cynorthwyo i ateb gofynion plant yn ystod pob cam o’u datblygiad fel darllenwyr. Mae pecyn yma yn cynnwys 6 set o nodiadau darllen a 30 llyfr, 6 o bob un Sioc-tastig Ffantastig, Y Bys Siocled, Y Cysylltiad Siocled, Llanast Siocled, Ymosodiad y Sioc-bots.